Pagrindinis Kokteiliai Prisijungti

Visi 0.5 litro Maxime Trijol XO Celabration ( 500 ml. ) alkoholiniai gerimai ir ju kainos.

+ Maxime Trijol XO Celabration
+ 0.5 l.