Pagrindinis Kokteiliai Prisijungti

Visi 0.7 litro Stoli® Razberi Premium vodka ( 700 ml. ) alkoholiniai gerimai ir ju kainos.

+ Stoli® Razberi Premium vodka
+ 0.7 l.