Pagrindinis Kokteiliai Prisijungti

Visi 0.5 litro Tucher Helles Hefeweizen skard. ( 500 ml. ) alkoholiniai gerimai ir ju kainos.

+ Tucher Helles Hefeweizen skard.
+ 0.5 l.