Pagrindinis Kokteiliai Prisijungti

Visi 0.5 litro maxime trijol xo celabration ( 500 ml. ) alkoholiniai gerimai ir ju kainos.

+ Maxime trijol xo celabration
+ 0.5 l.